Fagleg vinnubrögð byggð á reynslu & þekkingu

 

Íslenskar fasteignir ehf. er fasteignaþróunarfélag sem sérhæfir sig í verkefnastjórnun og umsjón við þróun fasteigna. ÍF tekur að sér samkvæmt samningi við fasteignaeiganda að annast alla þætti framkvæmda og undirbúning að þeim, þ.m.t. skipulagsvinnu, hönnun, útboð verkþátta, fjármögnun og sölu. Jafnframt tekur ÍF að sér rekstur fasteigna, viðhald og eftirlit eftir þörfum fasteignaeiganda hverju sinni.

ÍF starfar í umboði eiganda fasteignar gegn fastri þóknun auk árangurstendri þóknun sem ákveðin er hverju sinni svo að saman fari hagsmunir ÍF og fasteignaeiganda um að hámarka arðsemi fasteignaeiganda að fjárfestingum sínum.

Árangur við fasteignaþróun byggir á skipulögðum vinnubrögðum, samvinnu og útsjónasemi.

ÍF annast fjölmarga verkþætti á mismunadi stigum fasteignaverkefna:

  • Greining viðskiptatækifæra
  • Hagkvæmniathugun og arðsemisgreiningu
  • Gerð viðskiptaáætlana
  • Samningagerð
  • Fjármögnun
  • Verkefnastjórnun og samskipti við arkitekta/opinber yfirvöld/byggingaraðila
  • Byggingastjórn
  • Áætlanagerð (kostnaður og tími)
  • Rekstur eigna þar sem við á
  • Markaðssetning/sala eigna
 

Að baki Íslenskra fasteigna stendur áreiðanlegur hópur einstaklinga sem samanlagt hafa
margra áratuga reynslu af þróun, fjármögnun & stjórnun fasteignaverkefna.

 

Sveinn Björnsson

Eigandi og framkvæmdarstjóri

Sveinn er byggingaverkfræðingur MSCE frá University of Seattle (1995-1996). Á árunum 1995-2004 starfaði Sveinn sem byggingaverkfræðingur í 6 ár hjá MKA Inc í Seattle og 4 ár hjá Mannvit á Íslandi. Á þessum tíma tók Sveinn m.a. stóran þátt í hönnun margra flókinna og stórra íbúða-, skrifstofu- og hótelbygginga ásamt hönnun á íþróttaleikvöngum.

Á árunum 2004-2005 starfaði Sveinn sem viðskiptastjóri á fyrirtækjasviði LÍ og með áherslu á fjármögnun fasteignaverkefna.  

Sveinn var framkvæmdastjóri Novator Properties (2006-2011) sem fjárfesti í og leiddi ýmis stór fasteignaverkefni í Evrópu. Í 3 ár (2012-2015) starfaði Sveinn sem forstöðumaður á fyrirtækjasviði Arion banka með ábyrgð á fasteignaverkefnum og verkefnum á sviði orkufreks iðnaðar. 

 

Gunnar Thoroddsen

Eigandi og stjórnarformaður

Gunnar er héraðsdómslögmaður með meistaragráðu (LLM) frá Duke University og MBA frá Háskólanum í Reykjavík. Gunnar hefur starfað sem árabil sem lögmaður og ráðgjafi fjölmargra fyrirtækja og fjárfesta á Íslandi og erlendis. Á árunum 2004-2008 gengdi Gunnar stöðu bankastjóra Landsbankans í Lúxemborg og áður sem framkvæmdastjóri hjá Hömlum hf., umsýslu- og fullnustufélagi Landsbanka Íslands hf. Gunnar hefur umfangsmikla reynslu af margs konar fjárfestingarverkefnum, fjámögnun þeirra og stýringu m.a. á sviði hugbúnaðarþróunar, fasteigna, jarðvarmavirkjunar, fjárfestingasjóða, ferðaþjónustu o.fl.

 
thorir3.png

Þórir Kjartansson

Eigandi og stjórnarmaður

Þórir er byggingaverkfræðingur að mennt frá Háskóla Íslands og MBA frá viðskiptaskólanum IESE í Barcelona. Þórir hefur starfað í ferðageiranum og fasteignageiranum en hann hefur einnig setið í fjölmörgum opinberum nefndum á heilbrigðissviði. Þórir hefur starfað sem framkvæmdastjóri Íslenskra fasteigna frá 2002. Einnig sat Þórir í tvö ár í nefnd sem hafði það verkefni að byggja nýtt húsnæði fyrir Landspítala Háskóla-sjúkrahúss.

 

Arnar Þórisson

Eigandi og stjórnarmaður

Arnar er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og MBA frá viðskiptaháskólanum IESE í Barcelona. Arnar hefur starfað um langt árabil í ferðageiranum, bæði á Íslandi og erlendis. Arnar hefur verið stjórnarformaður Íslenskrar fasteigna ehf frá í 12 ár. Hann hefur jafnframt verið stjórnarformaður Kilroy International frá 2007 og stjórnarformaður Íslenskrar fjárfesingar ehf frá 1999. Áður starfaði Arnar m.a. sem framkvæmdastjóri Félagsstofnunar stúdenta, framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar hjá KILROY, aðstoðarforstjóri og fjármálastjóri flugfélagsins Atlanta og stjórnarformaður CAOZ.

 
linda.png
 
DSC01255.jpeg
 

Linda Metúsalemsdóttir

Stjórnarmaður

Linda er fjármálastjóri Íslenskrar fjárfestingar síðan árið 2014.  Linda hefur yfir 20 ára starfsreynslu á fjármálamarkaði, einkum á sviði fjármálastjórnunar, bókhalds og reikningshalds. Linda hefur einnig mikla reynslu af margskonar fjármögnunar verkefnum eins og kaupleigu og sjóðavörslu.  Hún starfaði lengi hjá Fjárfestingafélagi Íslands við sjóðavörslu og við Frjálsa lífeyrissjóðinn.  Linda starfaði hjá  SP-Fjármögnun frá stofnun félagsins sem aðalbókari og vann mikið að uppbyggingu félagsins. Svo var hún fjármálastjóri Thule Investments á árunum 2006-2014.

 

Þorsteinn Bjarnason

Fjármálastjóri, ráðgjafi

Þorsteinnn er verkfræðingur frá Háskóla Íslands, með M.Sc. gráðu í verkfræði frá Denmarks Tekniske Universitet, IMC gráðu frá B.Sc., Industrial and mechanical engineering University of Iceland, M.Sc., Engineering Denmarks Tekniske Universitet og IMC frá BPP University London. Þorsteinn hefur umfangsmikla reynslu í fjármálastjórn, gerð verðmatsgreininga og rekstraráætlana. Þorsteinn hefur um árabil unnið sem ráðgjafi við fjármögnun, stjórnun, fasteignaþróun og almennan fyrirtækjarekstur.

 
 

Hallgrímur Magnússon

Verkefnastjóri

Hallgrímur er með B.Sc., í byggingartæknifræði frá Tækniskóla Íslands. Hallgrímur hefur yfir 25 ára reynslu í nánast öllum þáttum fasteignaþróunar allt frá byggingarstjórnun, eftirliti, stýringu á verkstað, hönnun og fjármögnun. Hallgrímur hefur unnið að ýmsum fasteignaverkefnum í gegnum tíðina, þ.m.t. vegagerð, bygging fjölbýlishúsa, gufuaflsvirkjunar, spítala o.fl.

 

Hjörtur G. Björnsson

Verkefnastjóri

Hjörtur er með meistarapróf í húsasmíði frá Iðnskólanum í Hafnarfirði.  Hjörtur hefur yfir 40 ára reynslu í nánast öllum þáttum húsbygginga allt frá byggingarstjórnun, eftirliti, stýringu á verkstað og hönnun. Hjörtur hefur unnið að ýmsum fasteignaverkefnum í gegnum tíðina, þ.m.t. skrifstofubygginga, byggingu fjölbýlishúsa, skóla, íþróttahúsa og gufuaflsvirkjana o.fl.

 
LJósmynd - Sverrir.jpg
 

Sverrir Helgi Gunnarsson

Verkefnastjóri

Sverrir er byggingarfræðingur frá University College, Vitus Bering í Danmörku.  Sverrir með 30 ára reynslu í verk- og framkvæmdastjórn, gerð kostnaðaráætlana og eftirliti innan byggingageirans. Sverrir hefur unnið að ýmsum fasteignaverkefnum í gegnum árin, þ.m.t. byggingu skrifstofubygginga, hótela, verslunarhúsnæða, fjölbýlishúsa, skóla og iðnaðarhúsnæða.  Enn fremur hefur Sverrri víðtæka reynslu við endurbótum á húsum og smíði innréttinga.  

 
 
Ellert - mynd.PNG

Ellert Schram

Verkefnastjóri

Ellert er lærður húsasmiður og byggingarfræðingur frá Danmörku og er með langa reynslu í byggingariðnaði. Ellert hefur starfað fyrir stóra verktaka bæði á Íslandi og erlendis en þar á meðal má nefna MT Højgaard, Skanska, Bygg og Eykt. Helsta sérhæfing Ellerts síðari ára eru verkefnastjórnun, umsjón með tilboðsgerðum, hönnunarstýring og eftirlit með framkvæmdum. Helstu verkefni Ellerts eru bygging fjölbýlishúsa og hótelbygginga.

 
Vilhelm - mynd.PNG

Vilhelm Baldvinsson

Verkefnastjóri, ráðgjafi

Vilhelm er viðskiptafræðingur með M.Sc. gráðu Í fjármálum frá Háskóla Íslands. Einnig hefur Vilhelm lokið við löggildingu verðbréfamiðlunar. Á árunum 2011-2018 starfaði Vilhelm hjá Íbúðalánasjóði sem lánastjóri lögaðila. Vilhelm hefur reynslu af fjármálastjórn, lánsfjármögnun, gerð verðmats- og rekstraráætlana sem og fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja.

 
IMG_2423.jpg

Óskar Þór Óskarsson

Verkefnastjóri

Texti.

 
IMG_2423.jpg

Árni Magnússon

Verkefnastjóri

Texti.